els cursos

En aquest àmbit, actualment imparteixo dos tipus de cursos intensius vinculats a la joieria ceràmica. Un destinat a ceramistes, per ensenyar les nocions bàsiques del treball del metall i un altre dirigit a joiers, en el qual ensenyo a treballar la porcellana per aplicar-la a la joieria.
D’altra banda, les càpsules personalitzades serveixen per iniciar-se o aprofundir en un aspecte concret, ja sigui del treball del metall o de la porcellana.
Calendari de cursos 2021